Hjälp:Innehåll

Pluggakuten

Hoppa till: navigering, sök

SKULLE JAG KUNNA FÖRBÄTTRA DESSA SVAR PÅ NÅGOT SÄTT? (Siktar för ett A åk 8) Lungorna

Vilken funktion har lungorna? Lungornas främsta uppgift är att ta upp syrgas(O2) från luften det gör lungorna när vi från näsan eller munnen andas in. Andra väldigt viktiga uppgifter lungorna har är att transportera inandnings luften vidare till kroppens celler. Men in andnings luften förs inte direkt vidare till cellerna utan först tar blodet upp syrgasen(O2), och det är den som förs till alla våra behövande celler. Blodet i lungorna gör också en annan viktig uppgift, blodet tar koldioxidet i luften vi har fått in och använder det som ut andnings luft. Den uppgiften lungorna gör inom detta är att det är lugnorna som för syrgasen(O2) till blodet så att allt detta har en möjligthet att ske. Men för att lugnorna ska kunna föra vidare syret måste det finnas väldigt kort avstånd mellan luften och blodet samt stor yta mellan de. Den enda lösningen på detta är att den luft som kommer in genom näsan eller munnen sedan förs vidare genom luftstrupen som leder till de två olika grenarna Bronker & Bronkioler, och sist till luftblåsorna. Desto friskare lungor, desto fler luftblåsor har vi. Dessa lungblåsorna vi har i lungorna är omgivna av vätska, inklusive vatten(H2O). Inuti luftblåsorna är det diffusionen(gasutbytet) sker.

Beskriv lungornas uppbyggnad Många beskriver lugnorna som kon-formad, smal längst upp och bredare ju längre ner man kommer. Mellan våra två lungor finns det luftstrupen samt magstupen. Luftstrupen(Trachea), som är ungefär en decimeter är som ett rör som bildar anknytningen mellan struphuvudet(Larynx) och lungornas två Primärbronker(luftrören). Det är luftrören som går in i var och en lunga samt är det genom den alla stora blodkärl passerar till och från lungorna. Lungorna ligger inne i något som kallas lungsäck. Lungsäcken är gjord utav dubbla väggar utav bindväv. Lungsäckens uppgift för är att spänna ut lungorna. Vissa tror att inuti lungorna är det ihåligt, men så är det inte, lungornas insida är ungefär som en tvättsvamp. Den är som en tvättsvamp just på grund av att lungorna är uppbyggda en sorts av vävnad som består utav flera miljoner luftblåsor (De som innehåller luft). Genom luftblåsorna passerar syrgas samt koldioxid lätt eftersom deras speciella egenskap, de har väldigt tunna väggar. Luftblåsorna omges utav ett kapillärnät som är ett nätvärk av mycket små blodkärl. Lungorna vi har i oss omger vårat hjärta men hänger annars fritt inuti oss. Vänster lungan bestå utav delvis: Lunghilus/lungport = En öppning på lungans sida där lungroten går in i. Lungven = Det är stora blodkärl som för syrerikt blod ifrån lungorna till hjärtats vänstra så kallade ‘’förmak’’. Lungartär = För syrefattigt blod från hjärtats högra kammare och sedan till lungorna, just för att få syresättning. Bronk - Luftrör, förgreningar som går till och finns i lungorna. Huvudbronk/Bronchus principalis dexter = Ställe för föremål som av misstag har andats in i lungan. Trakea = Annat ord för luftstrupe (står längre upp om den)

Lungorna är indelade i lober, högra lungan är indelade i tre stycken och vänstra lungan är indelad i endast två. Dessa lober delas även in i många andra och mindre delar, var och en av dessa lober går det ett så kallat luftrörsgren och alldeles egna blodkärl.

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |